Start Sojasauce Shichimi tōgarashi

Shichimi tōgarashi

Sesam
Shiitake