My noodlehouse

Maruyasu

Kushi-Tei of Tokyo

Kikaku

Kagaya

Hyuga